Vlkův deníček
Pohled šedého vlka na sport, práci a okolí
49°21'6.88", 49°21'6.88"